Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Basisschool

Voor het eerst naar school, dat is spannend voor kind én ouders! Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich snel thuis voelt op het Noorderlicht. De juiste aandacht en zorg begint direct bij de aanmelding. Heeft u interesse in onze school? Dan bent u van harte welkom om op school te komen kijken. U krijgt dan een rondleiding en u kunt in gesprek met de directeur.
Voordat uw kind vier wordt, worden u en uw kind uitgenodigd door de leerkracht van de groep, waar uw kind in komt, voor een kennismakingsgesprek/intake.
In de weken voorafgaand aan de vierde verjaardag, komen de pedagogisch medewerkers van de voorschool en/of het kinderdagverblijf samen met uw kind af en toe een kijkje nemen in groep 1.
Uw zoon of dochter mag al een aantal keren meespelen in zijn of haar nieuwe groep. De medewerkers van de voorschool, het kinderdagverblijf en de leerkrachten stemmen dit met elkaar af. Ouders worden hierover ingelicht door de pedagogisch medewerkers.

De vierde verjaardag wordt voor de meeste kinderen gevierd op de voorschool. De dag na de vierde verjaardag gaat het kind naar de basisschool en begint de wenperiode. Met de ouders wordt afgesproken hoe de wenperiode er uit ziet. Zo is het mogelijk het kind in het begin alleen de ochtenden naar school te laten gaan of af en toe een dagje thuis te houden. 

Na twee maanden nodigt de leerkracht de ouders uit voor een voortgangsgesprek.

De basisschool van het Noorderlicht telt dit schooljaar tien groepen. We hebben in het schooljaar twee gecombineerde groepen 1/2, twee combigroepen 3/4 en van 5/6 en 7/8 elk drie combinatiegroepen. Vanaf januari 2025 komt er door de grote instroom kleuters een extra kleutergroep.