Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Visie en profiel

Wie zijn wij?

Binnen het ikc stimuleren wij de ontwikkeling en groei van het kind. Dit doen wij door deze ontwikkeling en groei op leergebied duidelijk in kaart te brengen en ons aanbod op het kind en/of de groep af te stemmen.
Ook zetten wij in op de ontwikkeling van sociale en culturele vaardigheden. Dit is het vermogen om effectief te kunnen leren, werken en leven met mensen van verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden. 

Kinderen, ouders, medewerkers en externe organisaties werken samen om het kind zich optimaal te laten ontwikkelen. Wij leren kinderen samenwerken door activerende werkvormen aan te bieden. Medewerkers van het ikc werken samen om een doorgaande lijn te krijgen binnen de organisatie. Met externe organisaties hebben we korte lijntjes, zodat deze ingeschakeld kunnen worden waar nodig. 

Kinderen hebben geloof en vertrouwen in zichzelf en elkaar. Wij bieden kinderen geborgenheid, veiligheid en structuur op ikc het Noorderlicht. Wij leren kinderen eerlijk en kritisch te zijn.

Wij creëren een inspirerende leeromgeving, waarin kinderen plezier en vreugde beleven op het ikc. Wij gebruiken hiervoor verschillende werkvormen, laten kinderen trots zijn, zorgen voor een goede sfeer en laten kinderen hun talenten ontplooien.

Kinderen, ouders en medewerkers van het Noorderlicht behandelen elkaar met respect. Wij zijn transparant naar elkaar en zorgen voor een goede, respectvolle communicatie.