Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Expertisecentrum


In 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. De KyKscholen bieden dit Passend Onderwijs. Wij hebben specifieke kennis en expertise verzameld in ons Expertisecentrum en kunnen dat op ieder gewenst moment inzetten in onze scholen. Wij zijn trots op onze voorzieningen en hebben de informatie hierover gebundeld in een krant.

Wat is het Expertisecentrum?

Het KyK Expertisecentrum bundelt alle kennis en expertise van de KyKscholen. Denk aan hulp bij dyslexie, begeleiding van hoogbegaafde kinderen, weerbaarheidstraining en creatieve therapie. Het centrum werkt ook samen met externe partijen en is beschikbaar voor alle leerlingen. Zo kunnen we de juiste expertise altijd op het juiste moment inzetten. 
Alle teamleden kunnen gebruik maken van de kennis van het KyK Expertisecentrum. Bijvoorbeeld ook als een leerkracht zelf coaching wenst of als er problemen zijn in een groep, van welke aard dan ook. Elke school van KyK heeft een eigen schoolondersteuningsprofiel, waarin staat wat de school zelf kan bieden aan zorg en ondersteuning. Zo weet het Expertisecentrum precies, waar wat te halen is en of bepaalde kennis ontbreekt. Het contact met de zorgcoördinator van het Expertisecentrum loopt via de interne begeleiders van onze scholen. 

Het Expertisecentrum beschikt over professionals met kennis op het gebied van:

  • Adviseurs
  • Zorgcoördinatoren, die de koppeling maken tussen vraag en aanbod van de zorg
  • Begeleiders, onderzoekers, trainers en coaches voor kinderen, leerkrachten en ouders
  • Ambulant begeleiders
  • Orthopedagogen
  • Vak- en beeldend therapeuten
  • Spelbegeleiders
  • Kindercoaches
  • Gespecialiseerde leerkrachten en onderwijsassistenten
  • Logopedisten