Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Kindpakket 

Eén op de negen kinderen in Nederland kan door het lage inkomen van hun ouders niet meedoen aan activiteiten, die voor leeftijdgenootjes heel gewoon zijn. Daarom is het Kindpakket opgezet. Het kindpakket is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en de deelnemende fondsen om via één loket, en op een eenvoudige manier, een vergoeding aan te vragen voor binnen- en buitenschoolse activiteiten. Op deze wijze kunnen zij volwaardig deel blijven nemen aan de maatschappij.

Kindpakket aanvragen

De fondsen uit het kindpakket dragen onder andere bij aan:

 • Schoolreisjes
 • Schoolspullen
 • Contributies voor de sportvereniging
 • Sportattributen
 • Culturele activiteiten, zoals muziek- of dansles

Het Kindpakket is ontstaan door een samenwerking tussen verschillende organisaties: Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds.

Hoe werkt het?

Het kindpakket geeft kinderen binnen de gemeente Harlingen de mogelijkheid om mee te doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Bij het aanvragen van een bijdrage moet rekening gehouden worden met een aantal punten;

 • Het kindpakket is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.
 • Het kind kan onvoldoende meedoen op school of aan sport en culturele activiteiten omdat het geld hier voor ontbreekt.
 • De ouder of verzorger en kind bepalen zelf voor welke kosten er een aanvraag wordt gedaan.
 • De te vergoeden kosten zijn bestemd voor activiteiten van het kind.
 • Waaraan het geld wordt uitgegeven en de hoogte van het bedrag moeten vooraf worden aangegeven.
 • De vereniging of leverancier wordt altijd rechtstreeks betaald.
 • Vergoedingen gebeuren nooit achteraf.

Via www.harlingen.nl/toeslagencalculator kunt u bekijken of u mogelijk in aanmerking komt voor het kindpakket.

Wat moet ik doen?

U kunt een aanvraag voor uw kind doen via www.kindpakket.nl.