Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Kwink


Als ouder wilt u graag weten wat uw kind op school doet. Ook als het gaat om alles wat uw kind leert op het gebied van sociale en emotionele vaardigheden. De meeste scholen hebben daar een methode voor. Kwink is zo’n methode. Kwink is volledig online lesmateriaal en is bedoeld voor de hele school. Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een veilige groep is een groep, waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt.

 

Voorheen maakte onze school hiervoor gebruik van KiVa. Het grote verschil tussen beiden methodes is dat KiVa zich meer toespits op het anti-pestprotocol en Kwink dit breder trekt. Bovendien is Kwink een methode die de lessen afstemt op de actualiteit. We willen op het Noorderlicht ook werken aan het zelfbeeld van de leerlingen, het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen en een positieve sfeer creëren inde groepen 1 tot en met 8. We hebben de overtuiging dat Kwink hier een belangrijke rol in kan gaan spelen.

Bij ons op school is Rainier van der Veen de coördinator van Kwink.